Samhandling i offentlig sektor gjør Norge enda bedre - 7. feb 2013
mobil banner
Samhandling i offentlig sektor gjør Norge enda bedre!

Vi ønsker deg velkommen til et spennende seminar 7. feb kl 12:00-15:00 der vi setter søkelyset på innovasjon og entreprenørskap i offentlig sektor i Norge i tiden fremover. Det finnes vel neppe en mer egnet arena for samhandlingsløsninger enn offentlig sektor.

Tjenester og service for alle landets innbyggere er sentralt, men også her kan tilbudet bli bedre ved hjelp av nye måter å snakke sammen og jobbe sammen. Cisco inviterer til et seminar hvor vi setter fokus på samhandlingsløsninger for idéskaping, økt produktivitet, Inspirasjon til nye måter å jobbe på samt praktisk bruk. Vi kan love deg en dag full av inspirasjon til å tenke nytt, løse oppgaver på nye og kreative måter samt rett og slett inspirasjon til å utføre en enda bedre jobb.

DATO: Tors. 7 feb 2012, 12:00 - 15:00
STED: Ciscos lokaler, Philip Pedersens vei 1, Auditoriet, Lysaker
MÅLGRUPPE: Beslutningstakere i offentlig sektor
PRIS: Kostnadsfritt

AGENDA

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Cisco
Bedrift:
Navn:
Tittel:
E-post: